როიალ ვაკე - ახლომდებარე ობიექტები

image

საუკეთესო მდებარეობა - ბინა ვაკეში

თუ ქა­ლა­ქის მთა­ვარ ობი­ექ­ტებ­თან ახ­ლოს ყოფ­ნა და ამავდრო­უ­ლად, სუფ­თა ჰა­ე­რი გინდა.

დე­ვე­ლო­პე­რულ­მა კომ­პა­ნი­ამ Demax Group-მა ვა­კის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და­ი­წყო პრო­ექტ Royal Vake-ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, რო­მე­ლიც რო­გორც დიდ რეკ­რე­ა­ცი­ულ ზო­ნას, ისე ქა­ლა­ქის ცენ­ტრში ცხოვ­რე­ბის კომ­ფორ­ტს გთა­ვა­ზობთ.

Royal Vake - ეს არის პრე­მი­უმ კლა­სის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სი, რო­მე­ლიც ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი­დან  250 მეტრში შენ­დე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პრო­ექ­ტი ქა­ლა­ქის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გა­დატ­ვირ­თუ­ლი ქუ­ჩის სი­ახ­ლო­ვეს მდე­ბა­რე­ობს, სა­დაც უამ­რა­ვი ბიზ­ნეს-ცენ­ტრი, ოფი­სი, კაფე და რეს­ტო­რა­ნია, კარგ ეკო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბას ინარ­ჩუ­ნებს.

სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუსს გარ­შე­მო 20 000 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი ფარ­თო­ბის მწვა­ნე სივ­რცე აკ­რავს და შე­სა­ბა­მი­სად, მშვი­დად ცხოვ­რე­ბის­თვის სა­უ­კე­თე­სო ად­გი­ლია.

 Royal Vake კომპლექსის მცხოვ­რებ­ლე­ბის­თვის ერ­თგვარ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბელ კომ­პლექსსაც წარ­მო­ად­გენს. სა­ცხოვ­რებ­ლის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია მო­ი­ცავს დიდ სა­ცუ­რაო აუზს, ფიტ­ნეს და სპა ცენ­ტრს, ჩოგ­ბურ­თის კორ­ტებს, სარ­ბენ ბი­ლიკს, ვე­ლო­ბი­ლიკს, სა­ბავ­შვო სპორ­ტულ და გა­სარ­თობ მო­ედ­ნებს.

მყუდრო და ელეგანტური დიზაინის შენობა იცავს თავის მოსახლეობას ქალაქის ხმაურისგან.

ახლომდებარე ობიექტები

 • ხეჩინაშვილის კლინიკა 2 წუთი (160მ)
 • თიბისი ბანკი 3 წუთი (250მ)
 • თურქეთის საელჩო 4 წუთი  (300მ)
 • მზიურის კორტები 5 წუთი (450მ)
 • ფიტნეს კლუბი ოკტოპუსი 5 წუთი (450მ)
 • კარფური 8 წუთი (650მ)
 • აგრო ჰაბი 9 წუთი (750მ)
 • ვენდისი 8 წუთი (650მ)
 • დანქინ დონატსი 8 წუთი (650მ)
 • ლიბერთი ბანკი 11 წუთი (850მ)
 • ვაკის პარკი 13 წუთი (1000მ)